Waterstof

Waterstof heeft potentie een belangrijke rol te spelen in de uitvoering van het Klimaatakkoord als toekomstbestendig alternatieve energiedrager. Afspraken zijn nodig om deze transitie te begeleiden om waterstof op veilige, verantwoorde, betrouwbare wijze in te zetten.

Waterstof heeft de potentie om een belangrijke component te worden binnen de hernieuwbare, duurzame energievoorziening van de toekomst. Waterstof kan een waardevolle bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen omdat het gebruik bijdraagt aan schonere en gezonde lucht. In de nabije toekomst kan waterstof op grote schaal worden gebruikt.

Deze ontwikkelingen vragen om goede, breed gedragen afspraken, zodat waterstof op veilige, verantwoorde en betrouwbare wijze kan worden ingezet.

Op deze webpagina leest u over de huidige ontwikkelingen en projecten op het gebied van normalisatie en waterstof.

Shell is actief op veel gebieden van de groeiende markt voor waterstof en dit in verschillende landen over de hele wereld. Normalisatie speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van commerciële waterstof toepassingen, om de veiligheid te garanderen en de fabricage en toepassing wereldwijd te standaardiseren.

Alice Elliott, Senior Hydrogen Engineer bij Shell Hydrogen:

NORMCOMMISSIES

De rol van afspraken in de waterstofeconomie

De rol van afspraken is het proces voor de uitrol van de waterstofeconomie versnellen. Onder meer van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, innovatieve systemen, het beheer en de veiligheid/beveiliging, evenals het versnellen van de markt en publieke acceptatie.

Nationaal

Op nationaal niveau wordt dit gedaan in de normcommissie waterstof en brandstofcellen.

Europees

Op Europees niveau is onder CEN, het Europese normalisatie instituut CEN/CENELEC CEN/CENELEC/JTC 6 ‘Hydrogen in energy systems’ ingesteld. NEN voert het secretariaat van deze commissie. De voorzitter is Bernard Gindroz.

Mondiaal

De mondiale normcommissie ISO/TC 197 Hydrogen technology houdt zich bezig met een groot aantal normen op het gebied van waterstof, variërend van systemen en apparaten voor productie, opslag, transport, metingen en gebruik van waterstof.

Onze commissies waterstof

ONTWIKKELINGEN

H2 Platform

Het H2 Platform is gesprekspartner voor de overheid op het gebied van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie. Uit onderzoek van het H2Platform zijn knelpunten naar voren gekomen:

  • het ontbreken van een landelijk uniform risicobeeld
  • een hierop afgestemde uniforme vergunningverlening voor met name waterstoftankstations.

Om deze te overbruggen is vanuit het H2Platform besloten een werkprogramma Waterstof Veiligheid Innovatie Programma op te starten.

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

In het programma worden veiligheidsvraagstukken aangepakt om de uitrol van waterstof als energiedrager in mobiliteit succesvol te laten verlopen. Hierbij is samenwerking tussen de verschillende partijene cruciaal om de efficiëntie en besluitvorming te versnellen.

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Europees platform Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

Het platform is opgericht omdat brandstofcellen en waterstof technologie een belangrijke rol kunnen spelen in een nieuw en schoner energiesysteem in Europa. Om te zorgen voor voldoende markt penetratie in transport en energieopwekking is er behoefte aan onderzoek, ontwikkeling en strategieen voor de uitrol, waarbij alle stakeholders zich richten op dezelfde doelstellingen.

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

PROJECTEN

Metrohyve

NEN neemt deel aan meerdere waterstofprojecten, zowel nationaal als international. In juni 2017 is het driejarige onderzoeksproject EMPIR MetroHyVe (Metrology for Hydrogen Vehicles) van start gegaan. Dit project richt zich op twee onderwerpen: Het eerste onderwerp is hoeveelheids-meting van waterstof. Het tweede onderwerp is kwaliteitsmeting- en controle van waterstof.

Project Metrohyve

PODCASTS

De energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. Nieuwe technologieën, burgerparticipatie, systeemintegratie: ze vragen om nieuwe afspraken. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van deze afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

De NEN podcast-reeks gaat in op verschillende onderwerpen die onderdeel zijn van de energietransitie. De presentator van deze podcasts, John van Schagen, spreekt met verschillende experts uit het werkveld en consultants van NEN over de ontwikkelingen en de rol van normalisatie.

Hoe brengen we waterstof aan de man?

Ewald Breunesse van Shell en Jarno Dakhorst van NEN gaan in gesprek over de opschaling van waterstofproductie en -consumptie.

Luister de podcast

Power-To-Gas

John van Schagen is voor deze podcast te gast bij Aardgasbuffer Zuidwending in Veendam samen met Gerard van Pijkeren en Ronald Velthuizen van Gasunie en Jeannette Hofman-Züter van NEN om het zogenoemde ‘HyStock pilotproject te bespreken.

Luister de podcast