Normcommissies voor Waterstof

Waterstof heeft potentie een belangrijke rol te spelen in de uitvoering van het Klimaatakkoord als toekomstbestendig alternatieve energiebron. Afspraken zijn nodig om deze transitie te begeleiden om waterstof op veilige, verantwoorde, betrouwbare wijze in te zetten.

Meer over waterstof

Normcommissie Waterstof en brandstofcellen

Deze nationale commissie Waterstof en brandstofcellen is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden. De commissie zorgt voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van ISO en CEN. Dit zijn de mondiale normcommissies ISO/TC 197 "Hydrogen technologies" IEC/TC 105 "Fuel cell technologies" en de Europese normcommissie CEN/CLC/TC 6 "Hydrogen".

Normcommissie CEN/CLC/TC 6 'Hydrogen'

NEN zorgt voor inbreng van de Nederlandse stakeholders in de Europese normcommissie CEN/CLC/TC 6 "Hydrogen". Deze commissie houdt zich bezig met terminologie,
Guarantee of Origin, interfaces, operational management, veiligheidsaspecten op het gebied van waterstof, onderwijs en opleiding.

Invloed uitoefenen op en meewerken aan deze normen kan via de Nederlandse normcommissie Waterstof en brandstofcellen.

Werkgroep 'SFEM/WG Hydrogen'

De werkgroep SFEM/WG Hydrogen heeft een analyse van de stand der techniek en standaardisatie uitgevoerd. In kaart is gebracht wat de grootste beperkingen voor waterstof zijn. Hierbij is gekeken naar uitdagingen en behoeften van de markt.

Daarnaast is contact gezocht met de belangrijkste stakeholders uit de gassector, grids, elektrische voorzieningen, mobiliteit, brandstof cellen en gezamenlijke waterstof (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking: FCH JU) om dit soepel te laten verlopen en brede steun te verwerven onder de belanghebbenden.

Bovendien is hierdoor een langdurige samenwerking op gang gebracht met de grootste organisaties om samenwerking tussen regelgeving, standaardisatie en RDI programma's te bevorderen, RDI programma's (zoals Europese commissie, JRC, FCH2 JU, IEA, ISO, IEC).
In CEN - CENELEC sector forum energy management, Working group hydrogen : final report - Study vindt u het volledige rapport.

Normcommissie 'ISO/TC 197 Hydrogen technology'

NEN zorgt voor inbreng van de Nederlandse stakeholders in de mondiale normcommissies ISO/TC 197 Hydrogen technology. Deze commissie is bezig met een groot aantal normen op het gebied van waterstof, varierend van systemen en apparaten voor productie, opslag, transport, metingen en gebruik van waterstof.

Invloed uitoefenen op en meewerken aan deze normen kan via de Nederlandse normcommissie Waterstof en brandstofcellen.