Collecties beheren


     Als bedrijfsbeheerder van NEN Connect kunt u eenvoudig uw collecties beheren.

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Naar collectie(s)

Via Mijn bedrijf - Collecties of direct via Collecties in het hoofdmenu kunt u uw collecties beheren. Lees meer over Soorten collecties. Klik op een specifieke collectie om deze collectie te beheren.

Collecties

Normen toevoegen aan collectie

Via Documenten of via de zoekfunctie in het hoofdmenu kunt u normen zoeken om deze vervolgens toe te voegen aan uw collectie.

Let op: Zorg dat uw collecties zijn uitgevinkt om in het volledige aanbod te zoeken.

De norm of normen die u wilt toevoegen voegt u toe aan uw selectielijst door op het mand-icoontje te klikken.

Toevoegen aan selectielijst

In de bovenbalk kunt u zien dat de norm(en) aan de selectielijst zijn toegevoegd.

Toevoegen aan selectielijst
Toevoegen aan collectie

Als u de selectielijst opent kunt u alle normen in een keer toevoegen aan een collectie door te klikken op Normen toevoegen aan collectie.

U kunt de lijst hier ook leegmaken door te klikken op X Verwijderen gehele lijst.Vervolgens selecteert aan welke collectie u de normen wilt toevoegen. U ziet direct staan hoeveel ruimte u nog heeft in elke collectie.

Voeg toe aan collectie

Alle documenten van de normen, zoals aanvullingen en nieuwe versies zijn ook toegevoegd aan uw collectie. Zo heeft u altijd de actuele versie tot uw beschikking

Voeg toe aan collectie - melding

Normen verwijderen uit collectie

Via Mijn bedrijf – Collecties of via Collecties in het hoofdmenu kunt u documenten verwijderen.

Klik op het vuilnisbak-icoontje om een norm te verwijderen uit uw collectie.

Handig: U kunt meerdere documenten in 1 keer verwijderen door de vinkboxjes aan te vinken en onderaan de pagina te klikken op:

Verwijder geselecteerde documenten

Dit is wel alleen mogelijk indien 1 collectie is geselecteerd.

Let op: Jaarlijks kunt u 10% van de normen binnen uw collectie wisselen. Zodra u de 10% overschrijdt krijgt u een melding. Via het overzicht op de pagina Mijn bedrijf – Licenties kunt u zien hoeveel normen u al verwijderd heeft en hoeveel u nog kunt verwijderen.

Licentie overzicht

Vrij beschikbare normen verwijderen uit uw maatwerkcollectie

Heeft uw vrij beschikbare documenten in uw maatwerkcollectie? Dan kunt u deze documenten verwijderen uit uw collectie. Dit gaat niet af van uw tegoed van 10% normen die u jaarlijks uit uw collectie kunt verwijderen.

Let op: als u een norm uit uw maatwerkcollectie (downloadcollectie) verwijdert, kunt u de pdf-versie niet meer raadplegen. Ook wordt u niet meer geattendeerd op wijzigingen van de norm via de E-mailattendering.

Wilt u weten of er vrij beschikbare documenten in u collectie zitten? Vink dan Vrij beschikbare normen en Vrij beschikbare documenten uit in de zoekfilter. Als u in het zoekresultaat het icoon voor Vrij beschikbaar ziet staan weet u dat dit document in uw collectie zit en ook vrij beschikbaar is.

Filter vrij beschikbaar

Om het document uit uw maatwerkcollectie te verwijderen klikt u op het vuilnisbak-icoontje dat u ziet als u met uw muis over de norm beweegt.

Normen verplaatsen naar andere collectie

U kunt normen verplaatsen naar een andere collectie door de betreffende norm toe te voegen aan de gewenste collectie, zoals beschreven staat in Normen toevoegen aan collectie. De norm staat dan in beide collecties.

Indien u de norm uit de eerste collectie wilt halen, selecteert u in het zoekfilter alleen collectie waaruit uit u de norm wilt verwijderen. Vervolgens zoekt u de norm op en klikt u op de vuilnisbak-icoon om de norm uit deze collectie te verwijderen. In de melding ziet u staan uit welke collectie de norm verwijderd wordt.

Verwijder document

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken