Normaanvragen behandelen


     Indien uw organisatie een maatwerkcollectie heeft, kunnen de gebruikers binnen
     uw organisatie toegang tot normen aanvragen bij de bedrijfsbeheerder.

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Normaaanvragen door gebruikers

Op de detailpagina van een norm, die nog niet in een collectie zit, kunnen de gebruikers klikken op Vraag een norm aan.

Vraag norm aan
Aanvraagscherm gebruiker

Vervolgens komen zij op een scherm waar ze hun e-mailadres en naam invullen (bij gebruikers die inloggen met hun e-mailadres is dit al ingevuld) en de reden waarom zij de norm willen toevoegen aan de collectie – de norm aanvragen.

Op dit scherm kunt u als bedrijfsbeheerder een aanvullende tekst plaatsen, bijvoorbeeld dat gebruikers een project- of kostenplaatsnummer bij de reden van de aanvraag moeten vermelden.
Zie Tekst bij aanvraag instellen.

Zodra ze op versturen klikken ontvangen zij een bevestigingsmail. U, als bedrijfsbeheerder, ontvangt een mail van de aanvraag en op NEN Connect ziet u de aanvraag staan op de homepagina en op Aanvragen.

Homepage aanvragen

Openstaande normaanvragen

Op 'Aanvragen – Normen' ziet u de openstaande aanvragen staan en kunt u deze goed- of afkeuren.

Aanvragen

Normaanvraag goedkeuren

Indien u de aanvraag wilt goedkeuren, moet u aangeven aan welke collectie u de norm wilt toevoegen. tenzij u maar één collectie heeft.

Document toevoegen

De aanvrager(s) krijgt een mail van de goedkeuring. De norm is direct in te zien door alle gebruikers met toegang tot de licentie waar de norm in staat. Indien de norm door meerdere bedrijfsgebruikers is aangevraagd: alle gebruikers, die het afgelopen jaar - voor goedkeuring - de norm hebben aangevraagd, ontvangen een mail dat de norm is toegevoegd.

Normaanvraag afkeuren

Indien u een aanvraag afkeurt, kunt u een reden aangeven. Deze reden wordt ook op de site getoond. Gebruikers zien wel de reden maar niet de naam van de aanvrager.

Document niet toevoegen

De aanvrager krijgt een mail van de afkeuring.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken