Normen bekijken


     Via de normdetails kunt u eenvoudig bepalen of een norm degene is die u zoekt
     en vervolgens kunt u deze bekijken.

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Details van een norm

Op de detailpagina van een norm ziet u de volgende informatie:

Normdetails


1) Documentnummer. In de meeste gevallen normnummer
2) Informatie over status (actueel, ontwerp of vervallen), aantal pagina’s van het document, de officiële publicatiedatum en taal
3) Hier kunt u zien in welke collectie het document zit, in dit geval in de attenderingscollectie, en kunt u het document toevoegen aan een (andere) collectie of verwijderen uit uw collectie
4) Hier ziet u de beschikbare formaten van het documenten. In het geval van een blauwe icoon is het formaat voor u beschikbaar, in het geval van een grijze icoon is het formaat wel beschikbaar in NEN Connect, maar niet in uw collectie. In het voorbeeld is de PDF dus niet in de collectie, en is een preview van het document in te zien.
5) De titel van het document
6) Een beschrijving van de inhoud van het document
7) Datum van de laatste aanpassing
8) Commissie die de norm ontwikkeld heeft. Door te klikken op het nummer ziet u een overzicht van alle normen van de betreffende commissie. In het geval van een internationale of Europese norm wordt ook de TC (Technische Commissie) vermeld.
9) ICS (International Classification for Standards) is een classificatiesysteem om normen naar onderwerp in te delen. Dit systeem bestaat uit drie niveaus: hoofdgroepen (code van 2 cijfers), groepen (code van 3 cijfers) en subgroepen (code van 2 cijfers). Door te klikken op de code komt u op een overzicht van alle normen met de betreffende code.
10) Trefwoorden van toepassing op het document
11) Tabblad Opmerkingen: Opmerkingen die de beheerder bij het document heeft geplaatst. Zie Opmerkingen plaatsen bij normen.
12) Tabblad Historie: Eerdere versies van de norm.
13) Tabblad Normatieve verwijzingen: Verwijzingen naar normen die in de betreffende norm worden genoemd
14) Tabblad Aanvullingen: Aanvullingen en correcties op de norm.

Normen in PDF raadplegen

Door op het PDF-icoon te klikken opent u een norm in PDF in een nieuw tabblad van uw internetbrowser. Met de functies van de browser kunt u onder andere op trefwoord zoeken in de PDF of naar een bepaalde pagina bladeren.

PDF-icoontje

Het icoon met het groene sterretje betekent dat het document vrij beschikbaar is. Lees meer over Vrij beschikbare documenten. Een grijs icoon betekent dat het document wel beschikbaar is in NEN Connect, maar niet in uw collectie is.

Normen in HMTL raadplegen

Door te klikken op het HTML-icoon opent u de norm in een nieuw tabblad van uw internetbrowser. Aan de linkerkant staat de inhoudsopgave. Door te klikken op een titel in de inhoudsopgave gaat u naar het betreffende onderdeel.

HTML-icoontje

Het icoon met het groene sterretje betekent dat het document vrij beschikbaar is. Lees meer over Vrij beschikbare documenten. Een grijs icoon betekent dat het document wel beschikbaar is in NEN Connect, maar niet in uw collectie is.

Via het zoekicoon aan de rechterkant kunt u zoeken in de tekst van de norm.
Het aantal zoekresultaten ziet u in het icoon staan.

In de inhoudsopgave ziet u in welke hoofdstukken het gezochte woord staat. Het zoekwoord is geel gemarkeerd in de tekst.

HTML zoekresultaat


Via het kruisje rechtsboven kunt u de webpagina sluiten.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken