Rapportages van het NEN Connect gebruik


     Als bedrijfsbeheerder van NEN Connect kunt u het gebruik van NEN Connect
     inzien. Zo kunt u de optimale collectie in NEN Connect creëren.

Naar bedrijfsbeheerdersrolNaar rapportages

Via Mijn bedrijf - Rapportage kunt u het gebruik van NEN Connect zien binnen uw organisatie.

Rapportages

Door te klikken op een specifiek rapport, kunt u een rapportage bekijken.

Let op: Wanneer er veel data is kan het even duren voordat de rapportage geladen is.

Rapportages instellen

U kunt de rapportageperiode wijzigen door in de velden Start date en End date de gewenste periode in te typen volgens het formaat jaar-maand-dag, bijvoorbeeld 2016-05-28. Als u vervolgens op View report klikt wordt een nieuwe rapportage gegenereerd.

Via de blauwe pijltjes kunt u naar de volgende pagina in het rapport gaan.

Via het zoekveld kunt u zoeken op woorden/nummers in het rapport.

Via de exportknop kunt u de rapportage downloaden als PDF-, Excel- of Word-bestand.

Door te klikken op een pijltje in een kolom sorteert u op die kolom.

Soorten rapportages

U kunt kiezen uit de volgende rapportages:
Downloads per document: deze rapportage geeft aan hoeveel keer normen binnen uw   organisatie zijn geopend in PDF of HTML. Een X bij licentie geeft aan dat de norm meetelt
  in het aantal normen in uw licentie.
Downloads per gebruiker: deze rapportage geeft het aantal downloads (in PDF) per   gebruiker binnen uw organisatie aan. Een X bij licentie geeft aan dat de norm meetelt in het
  aantal normen in uw licentie.
Aanvragen per gebruiker: deze rapportage geeft inzicht in de normaanvragen binnen uw   organisatie.
Inlog per gebruiker: deze rapportage geeft inzicht in het aantal inlogs per gebruiker   binnen uw organisatie.

Abonneer op rapportages

U kunt ervoor kiezen om wekelijks, maandelijks of elk kwartaal een rapportages in uw mailbox te ontvangen. Dit doet u eenvoudig door onder abonnement op Inschrijven te klikken.

Rapportages volgens Project COUNTER

Project COUNTER is een standaard voor online gebruiksrapportages. Op verzoek kunt u COUNTER-rapportages downloaden. Neem hiervoor contact op met NEN.

Wanneer u klikt in het veldStartdatum en Einddatum verschijnt een kalender waar u de gewenste start- en einddatum van de rapportage kunt aangeven.

U kunt de rapportage vervolgens downloaden als xml- of tsv-bestand.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken