Toegang tot NEN Connect


     U heeft inloggegevens nodig om te kunnen inloggen op NEN Connect,
     heeft u deze niet, dan kunt u eenvoudig vrijblijvend een gratis account aanmaken.

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Inloggen

Om toegang te krijgen tot NEN Connect moet u inloggen via inlogpagina NEN Connect.

Inloggegevens vergeten

Indien u uw gebruikersnaam bent vergeten, kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice via telefoon: (015) 2 690 391 of e-mail: klantenservice@nen.nl.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, vult u op de inlogpagina van NEN Connect uw gebruikersnaam in en klikt u op Wachtwoord vergeten. U krijgt dan een mail toegestuurd waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Indien de gebruikers in uw organisatie een eigen gebruikersnaam en wachtwoord hebben kunnen ze ook op deze manier een nieuw wachtwoord instellen.

Indien de gebruikers in uw organisatie samen een algemeen gebruikersnaam (bijvoorbeeld gb_organisatienaam) met wachtwoord gebruiken, kunnen zij wel klikken op Wachtwoord vergeten maar zij ontvangen geen e-mail om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Deze gebruikers moeten contact opnemen met u, de bedrijfsbeheerder. De bedrijfsbeheerder kan de inloggegevens aanpassen en doorgeven aan de gebruikers.

Account vergrendeld

Indien een gebruiker meer dan 3 maal heeft geprobeerd in te loggen met een onjuist wachtwoord wordt het account vergrendeld. De gebruiker heeft dan een half uur geen toegang tot NEN Connect. Als bedrijfsbeheerder kunt u het account direct ontgrendelen. Hiervoor gaat u naar Mijn bedrijf - Gebruikers, en zoekt u de specifieke gebruiker op. Zie ook Naar gebruiker en Gegevens en instellingen van een gebruiker wijzigen.

Wanneer u op de vergrendelde gebruiker klikt kunt u de gegevens van de gebruiker bewerken. Bij Vergrendeld ziet u het tijdstip staan wanneer de vergrendeling verloopt. U kunt op de link Reset nu klikken om het account te ontgrendelen. De gebruiker kan dan direct weer inloggen. Via de homepage van NEN Connect kan de gebruiker op Wachtwoord vergeten klikken om een nieuw wachtwoord in te stellen

Toegang op basis van IP-herkenning

Het is mogelijk om voor uw organisatie toegang op basis van IP-herkenning te krijgen. De gebruikers binnen uw bedrijfsnetwerk hoeven dan niet zelf in te loggen, maar hebben direct toegang wanneer zij de hompage van NEN Connect bezoeken.

Wilt u toegang tot NEN Connect op basis van IP-herkenning, neem dan contact op met NEN Klantenservice via telefoon: (015) 2 690 391 of e-mail: klantenservice@nen.nl.

Let op: Als bedrijfsbeheerder moet u wel zelf inloggen om gebruik te kunnen maken van de extra beheerdersfunctionaliteiten. Indien u al ingelogd bent als gebruiker gaat u naar de gebruikersnaam linksboven in het scherm. Via het menu - deze verschijnt als u er met u muis overheen gaat - kunt u uitloggen. Daarna kunt u inloggen met uw beheerders-inloggegevens. Zie ook Inloggegevens vergeten.

Toegang tot andere online NEN producten

Onderstaande online producten maken gebruik van hetzelfde inlogsysteem als NEN Connect. Indien u een licentie heeft voor (een van) deze producten kunt u inloggen met dezelfde gegevens als NEN Connect. Indien u uw wachtwoord voor een van deze producten wijzigt, geldt het nieuwe wachtwoord voor alle producten inclusief die van NEN Connect.

Het gaat om de volgende online NEN producten:

NEN 2767-4: Webapplicatie Conditiemeting infrastructuur
Werken met NPR 3378 – Praktijkrichtlijn Gasinstallaties en gasnormen online
Toolkit ontruimingsplan NEN 8112


Andere online producten van NEN werken met andere inlogsystemen. Indien u daarvan gebruikmaakt heeft u daarvoor separate inloggegevens. Zie ook Overzicht abonnementen per vakgebied.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken