Vrij beschikbare documenten


    Een aantal documenten zijn voor iedereen vrij beschikbaar in NEN Connect

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Documenten die vrij beschikbaar zijn in NEN Connect

De volgende documenten zijn volledig (in HTML of PDF) in te zien:

Selectie vrij beschikbaar gestelde NEN-normen
Dit zijn normen die voor iedereen vrij beschikbaar zijn, omdat een overheid, instantie of bedrijf de kosten voor deze normen draagt. Deze normen zijn vrij beschikbaar in HTML.
Wilt u de PDF downloaden dan moet de norm worden toegevoegd aan de maatwerkcollectie. In dat geval telt de norm mee in het aantal beschikbare downloads in uw licentie.


Selectie Europese Richtlijnen en Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS)
Dit zijn documenten die een nauwe relatie met normen hebben en die vrij beschikbaar zijn. Deze documenten zijn als PDF-bestand te downloaden.

Herkennen van documenten die vrij beschikbaar zijn

In HTML: Dat wil zeggen dat deze documenten,vooral normen, online, op webpagina’s zijn te raadplegen. U herkent de vrij beschikbare documenten in HTML aan dit icoon:

In PDF: De vrij beschikbare normen zijn voornamelijk in HTML. Europese Richtlijnen en Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) zijn in PDF vrij beschikbaar, deze kunt u herkent aan het icoon .
Om deze in te kunnen zien, hoeft u deze niet zelf toe te voegen aan een collectie.

Wilt u op de hoogte gehouden van de wijzingen van een vrij beschikbare document via de E-mailattendering ontvangen? Dan moet u deze toevoegen aan uw maatwerkcollectie. U kunt dan de desbetreffende norm ook als PDF-bestand downloaden. Als het gaat om een norm, dan gaat deze van u tegoed van het aantal beschikbare downloads binnen uw licentie af.

Zoeken binnen vrij beschikbare documenten

De selectie vrij beschikbare gestelde NEN-normen valt onder Vrij beschikbare normen in NEN Connect.

Een selectie Europese Richtlinen en Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) valt onder Vrij beschikbare overige in NEN Connect.

U kunt zoeken binnen vrij beschikbare documenten door Vrij beschikbare normen of Vrij beschikbare overige aan te vinken in het zoekfilter.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken