Website-instellingen beheren


    U kunt als bedrijfsbeheerder een aantal instellingen aan NEN Connect
    aanpassen, zoals het aanpassen van het logo en de contactpagina voor
    gebruikers

Naar bedrijfsbeheerdersrolUw logo wijzigen

Uw logo

Als bedrijfsbeheerder kunt u het logo van uw organisatie plaatsen in de bovenbalk. Standaard is Uw logo te zien.

Om deze te vervangen gaat u naar Mijn bedrijf – Instellingen en klik Pas het logo aan.

Instellingen

U kiest nu een logo van uw eigen PC of netwerk en klikt op Open om het te uploaden naar
NEN Connect. Let op: Het logo moet een jpg- of gif-bestand zijn.

Bedrijfslogo

Nadat het bestand is ge-upload, ziet u een selectie. Deze kunt u aanpassen en door met uw cursor in de selectie te klikken, linkermuisknop ingedrukt te houden en de cursor te verplaatsen. Door op de hoekjes te klikken kunt u de selectie groter of kleiner slepen.

Als u tevreden bent met de selectie klikt u op Opslaan. U ziet uw logo dan direct in de bovenbalk staan.

Indien u het originele bestand wilt aanpassen klikt u op Annuleren en Verwijder het logo. Daarna kunt opnieuw een logo uploaden.

Link naar bedrijfswebsite instellen

Uw bedrijfslogo kunt u laten linken naar de website van uw organisatie. Om de link in te stellen gaat u naar Mijn bedrijf – Instellingen.

Link naar bedrifjswebsite

Bij Website URL vult u de URL in van de website waarheen u wilt linken. Klik onderaan de pagina op Opslaan om de URL vast te leggen. U kunt ook de ENTER-toets op uw toetsenbord gebruiken om op te slaan. Als u en uw bedrijfsgebruikers nu op het logo klikken, wordt de door u ingestelde webpagina in een nieuw tabblad geopend.

Contactpagina van uw gebruikers wijzigen

De gebruikers van uw organisatie zien een andere contactpagina dan u als beheerder.
U ziet de contactgegevens van NEN staan en de gebruikers zien standaard de volgende contactpagina:

Contactpagina

Als beheerder kunt u de tekst op deze pagina zelf bepalen. Om de tekst te wijzigen gaat u naar Mijn bedrijf – Instellingen en klikt u op Nederlands of Engels om de Nederlandstalige of Engelstalige contactpagina voor gebruikers in te stellen.

Instellingen Contact

U kunt in de tekst opmaak gebruiken, zoals vet, cursief, onderstrepen, ongenummerde opsommingen en genummerde opsommingen. U kunt ook links invoeren. Om een e-mailadres te linken gebruikt u mailto: voor het mailadres in het veld Link URL in de insert/edit link-pop-up. Target en Title kunt u leeg laten.

Stel contact in

Tekst bij aanvraag instellen

Als beheerder kunt u een extra tekst plaatsen die uw gebruikers te zien krijgen als ze een norm bij u aanvragen, bijvoorbeeld dat ze een projectnummer moeten invullen.

Tekst bij aanvragen

Om de tekst toe te voegen gaat u naar Mijn bedrijf – Instellingen en klikt u op Nederlands of Engels om de Nederlandstalige of Engelstalige tekst voor gebruikers in te stellen.

Naar bedrijfsbeheerdersrol

Eerder door u bekeken