Zoeken


    Vanaf elke pagina binnen NEN Connect kunt u zoeken naar documenten.

Naar bedrijfsbeheerdersrol


Zoekbalk

Als u klikt op het zoek-icoon rechtsboven verschijnt de zoekbalk.

Zoekbalk uitklappen

Standaard zoekt het systeem in normnummer, titel, samenvatting, extra informatie en de volledige tekst van de normen.

Exact zoeken

Door op Exact zoeken te klikken kunt u een zoekopdracht uitvoeren op alleen normnummer, ICS-code, normcommissie of technische commissie. Als u met uw muis op ICS-code staat, kunt u doorklikken naar een overzicht van ICS-codes en de normen per code.
Let op: U moet wel ingelogd zijn om het overzicht te kunnen zien.

Zoekbalk

Geavanceerd zoeken

Onderstaande tabel geeft de verschillende mogelijkheden voor uitgebreid zoeken weer, met voorbeelden.

Zoeken Omschrijving Voorbeeld Zoekresultaten
Naar meer dan een woord Zoeken naar meer dan één woord kan door alle woorden in te voeren in het zoekveld. Het zoekresultaat bevat dan normen waarin al deze woorden voorkomen. U kunt ook AND gebruiken olie gas olie AND gas Alle normen waarin zowel het woord ‘olie’ als het woord ‘gas’ voorkomt. Woorden als ‘gasolie’ worden niet gevonden.
Naar een zinsnede Zoeken op een zinsnede kan door deze tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. “olie en gas” Alle normen waarin de zinsnede ‘olie en gas’ voorkomt.
Naar een van de zoekwoorden Als u een zoekresultaat wilt met het ene of het andere woord, gebruik dan OR tussen de zoekwoorden. In plaats van OR kunt u ook het symbool || gebruiken. olie OR gas olie || gas Alle normen waarin het woord ‘olie’ en/of ‘gas’ voorkomt.
Zonder een zoekwoord Als u een zoekresultaat wilt waarin een bepaald woord niet voorkomt, gebruik dan NOT. In plaats van NOT kunt u ook het symbool ! of + en – gebruiken. olie NOT gas olie !gas +olie –gas Alle normen waarin het woord ‘olie’ maar niet het woord ‘gas’ voorkomt.
Met een groepering in de zoekopdracht U kunt binnen uw zoekopdracht een groepering aanbrengen door ( ) te gebruiken. (olie OR gas) AND pijp Normen met bijv. ‘olie’ en ‘pijp’ of ‘gas’ en ‘pijp’. Normen met bijv. ‘gasoliepijp’ of ‘vergaste bitumen pijp’ worden niet gevonden.
Met een wildcard U kunt wildcards gebruiken in uw zoekopdracht: ? voor één karakter en * voor een of meer karakters. pij? pij* Normen met bijv. pijl en pijp. Normen met bijv. pijl, pijlen, pijp en pijpleiding.
Fuzzy De zoekmachine kan ook resultaten geven met spellingvarianten (fuzzy search). Plaats hiervoor het symbool ~ achter een zoekwoord. rood~ Normen met bijv. ‘lood’, ‘rook’ of ‘koord’ maar ook ‘rood’.

De zoekresultaten worden standaard gesorteerd op relevantie (meest overeenkomende trefwoorden). Via het sorteer op-menu kunt u ook sorteren op:

Documentnummer: van laagste naar hoogste cijfer. Er wordt niet gekeken naar letters.
Publicatiedatum: van meest naar minst recent

Zoekresultaten filteren

Via de filters aan de linkerkant van de zoekresultaten kunt u uw zoekresultaten verfijnen op:

Collecties: hier kunt u aangeven of u alleen in een of meerdere van uw collecties wilt zoeken of in alle documenten binnen NEN Connect. Standaard wordt in alle collecties gezocht.
Type: hier kunt u aangeven in welke type document u wilt zoeken:
• Norm
• Aanvulling op normen
• Correctie op normen
• Praktijkgids: uitgaven van NEN met een praktische toelichting op een norm
• Richtlijn: het gaat hier om Europese richtlijnen.

Indien u een licentie heeft op Bedrijfsdocumenten kunt u hier ook uw zoekresultaten daarop verfijnen.
Let op: Standaard wordt in alle type documenten gezocht.

Status: hier kunt u aangeven of u in actuele documenten wilt zoeken, of documenten die in de ontwerpfase zijn of die ingetrokken zijn. Standaard wordt gezocht in actuele en ontwerpdocumenten.
Herkomst: Hier verfijnen of het instituut dat het document heeft opgesteld. Standaard worden alle instituten meegenomen in de zoekresultaten. Via het scrollbalkje kunt u meer instituten bekijken en selecteren.
Taal: Hier kunt u aangeven in welke taal het document dat u zoekt opgesteld moet zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits of Overige. Overige zijn talen als Russisch en Spaans. Standaard wordt alleen gezocht in Nederlands en Engels. Lees ook Taal van NEN Connect instellen.
Overige: Hier kunt u aangeven of u wilt zoeken naar documenten met Opmerkingen of normen die beschikbaar zijn als Vergelijken van nieuwe en vorige versie van een norm: de redline module.
Publicatiejaar: Door te schuiven over de tijdlijn kunt u de zoekresultaten verfijnen op publicatiejaar.Handig: Door te klikken op zet u het zoekfilter terug naar de standaarden zoals hierboven aangegeven.

Naar handleiding NEN Connect voor bedrijfsbeheerders

Eerder door u bekeken