Normen vormen toch een beperking in je creatieve vrijheid?

Lees het verhaal van Willemien Bosch

Spin in het web

Je kunt je afvragen wat een creatieve architect bij NEN te zoeken heeft. Normen vormen toch een beperking in je creatieve vrijheid? Willemien gaf NEN het voordeel van de twijfel, en zag een grote uitdaging in het werken het een veelzijdige groep vak experts in een commissie, met als doel tot consensus te komen. ‘In die zin eigenlijk best wel te vergelijken met het ontwerp vak. In het ontwerpproces spelen verschillende belangen en politiek ook een grote rol. Je bent als architect een spin in het web van de opdrachtgever, gemeente, gebruiker, installateur, constructeur, producent etc. Als consultant bij NEN ben je dat ook voor vergelijkbare partijen, maar dit keer gaat het niet om het ontwerpen van een gebouw, maar van een norm’, aldus Willemien.

Gelaagdheid

Willemien vertelt: ‘NEN kent een grote gelaagdheid die niet in een keer te doorgronden is. Naast concrete projecten en de processen spelen het (inter)nationale netwerk, de enorme bron aan kennis, en het voordeel dat normalisatie in de praktijk oplevert voor de markt een rol bij het dagelijks werk bij NEN. Door deze gelaagdheid kun je bij NEN veel uitdaging vinden en is er ruimte voor eigen ontwikkeling in de breedte (proces- en projectmanagement) en in de diepte (thema gericht werk en trainingen). Het bij elkaar brengen van tegenstrijdige belangen, door het aangaan van de discussie, het doen van onderzoek en uiteindelijk het nemen van een gemeenschappelijk besluit dat door de volledige breedte van een sector wordt gedragen is uitzonderlijk. Je komt dat nergens anders op deze schaal tegen.’

Samenwerking in de keten bevordert transparantie, overzicht en eenduidigheid en leidt tot meer efficiëntie in het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Dus twijfel niet en ontdek het zelf!’

Samenwerking in de keten

‘Het ontwikkelen van een norm kost tijd. Het is daarom belangrijk dat het proces er naartoe ook waardevol en interessant is. Naast normontwikkeling is er daarom bij NEN ook veel aandacht voor andersoortige projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis in het netwerk. Denk hierbij aan campagnes om onderwerpen als energieprestatie, circulaire economie, smart industry en water in de volle breedte onder de aandacht te brengen. Naast de normen die vaak over een specifiek product, systeem of proces gaan is de verbinding tussen alle verschillende projecten van toenemend belang.

Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie