Op vrijdag 12 oktober vieren wij 'World Standards Day 2018'

Dit jaar is het thema klimaat: vier World Standards Day met ons!

World Standards Day

World Standards Day wordt jaarlijks op 14 oktober gevierd ter ere van alle mensen, die zich wereldwijd bezighouden met normalisatie ten behoeve van producten, diensten en processen. NEN viert World Standards Day op vrijdag 12 oktober in de Fokker Terminal in Den Haag.

Dit jaar is het thema klimaat.

Waarom World Standards Day?

World Standards Day is dé gelegenheid om stil te staan bij de maatschappelijke bijdrage die normalisatie oplevert en bij iedereen die wereldwijd bij normalisatie-activiteiten is betrokken: producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen, MKB'ers en multinationals. Kortom, iedereen kan betrokken zijn bij normalisatie.

Programma
Wanneer vrijdag 12 oktober 2018
Tijd inloop lunch van 12.00 - 13.00 uur
middagprogramma van 13.00 - 16.30 uur
borrel van 16.30 – 18.00 uur
Waar Fokker Terminal, Den Haag
Uw deelname is gratis*

Aanmelden

Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord

‘Al 20 jaar strijdend voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Eerst als actievoerder bij Greenpeace, daarna als Kamerlid en politiek leider van de PvdA en mede aanvoerder van een coalitie die het herstel van Nederland vanuit een diepe recessie vorm gaf. Mijn idealen zijn daarmee iets dichterbij gebracht, maar ik ben nog lang niet klaar. De komende jaren wil ik mijn strategische kwaliteiten samen met mijn technische achtergrond vooral inzetten
om een duurzame energievoorziening te helpen realiseren’.

Diederik is zelfstandig adviseur op het gebied van energie. Hij werkt voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf, voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast is hij commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Marius Smit, oprichter Plastic Whale en ‘s werelds eerste professionele plastic visser

Marius Smit is een man met een bijzonder verhaal, een uniek beroep en een uitdagende missie. De missie van Plastic Whale is om ’s werelds wateren plastic-vrij te maken, te beginnen met de Amsterdamse grachten. Het doel van de onderneming is om ‘out of business’ te gaan. Marius gelooft namelijk dat als Plastic Whale zichzelf overbodig kan maken in Amsterdam, zij overal ter wereld business kan vinden.

Plastic Whale heeft zich ten doel gesteld om haar model van economische waardecreatie van plastic afval op meerdere plekken in de wereld toe te passen en daarmee de lokale economie te stimuleren en tegelijkertijd het probleem van zwerfafval aan te pakken.
Hoe mooi is het om kantoormeubilair te hebben van Amsterdams Grachtenplastic, Balinees Beach Plastic of Bangalores Slum Plastic?

Marius vertelt met passie over zijn onderneming, het belang van een duidelijke, prikkelende missie en flexibiliteit om in te spelen op verrassende wendingen. Over vertrouwen in je idee, in jezelf en in anderen. Over de persoonlijke tegenslagen en overwinningen. Over kwetsbaarheid en doorzettingsvermogen. Over vernieuwende business modellen en nieuwe media. En… over zijn geloof in de kracht van DOEN!

Reinier van den Berg, weerman, schrijver en ambassadeur met uitgebreide kennis over klimaatverandering

Reinier van den Berg is vooral bekend als weerman op de Nederlandse televisie. Hij presenteert het weer sinds 1989. Maar hij is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in Milieuwetenschappen en houdt zich intensief bezig met de milieuvraagstukken van de 21e eeuw. Hij geeft wekelijks boeiende presentaties over klimaatverandering en milieuvervuiling, maar ook over innovatie en clean technology, om daarmee die problemen bij de basis aan te pakken. Hij is diep doordrongen van de ernst van de opwarming van de wereld, maar ook van de schijnbaar onoplosbare ellende met plastic afval in het milieu. ‘Het is mooi om het plastic uit de oceanen te vissen, maar nog beter om te voorkomen dat het in de wereldzeeën komt. Recent onderzoek laat zien,
dat 95% van het plastic in de oceanen is te herleiden uit 7 grote rivieren die het plastic van land naar zee transporteren. Als je langs die rivieren plastic rigoureus opruimt, maak je de oceanen op termijn schoon van plastics!’.

In 1986 was hij betrokken bij de oprichting van Meteo Consult maar, na 32 jaar, beëindigde hij begin 2018 zijn arbeidscontract. Als ondernemer houdt hij zich nu fulltime bezig met duurzaamheid in de praktijk. Zo is hij betrokken bij een startend bedrijf dat drijvende windmolens van composiet gaat produceren voor op de diepzee. En hij is het gezicht naar buiten van de PyrOil Group en zet zich vooral in op het vlak van PR en communicatie. Als mede-eigenaar van het duurzame platform Volta (www.voltatv.com) wil hij de activiteiten van PyrOil ook in beeld brengen en delen met de rest van de wereld.

Informatiesessie certificaten en keurmerken

Graag nodigen we commissieleden uit om op 12 oktober, voorafgaand aan de viering van World Standards Day, de informatiesessie bij te wonen over certificaten en keurmerken in relatie tot normen.

Normen en certificatieschema’s gaan hand in hand. Beide worden ontwikkeld onder het dak van NEN. Als onafhankelijke stichting beheert NEN centrale certificatieschema’s, waardoor de uniformiteit wordt gewaarborgd en klanten kunnen vertrouwen op het keurmerk of certificaat.

In normen zijn de eisen vastgelegd waaraan een product, proces, persoon, dienst of systeem dient te voldoen. Bij toepassing van deze normen, ontstaat vaak behoefte om door middel van een onafhankelijke beoordeling aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Die beoordeling heet de certificatieaudit. Indien een product, dienst of proces in orde is bevonden, dan kan het product, de persoon of de organisatie een keurmerk of certificaat krijgen.

Met een keurmerk of certificaat toont een organisatie aan dat hun product, systeem, persoon of proces aan een bepaalde norm voldoet. Het geeft klanten het vertrouwen dat de organisatie de zaken goed op orde heeft. Het voorkomt dat iedere zakenpartner een eigen eisenlijst neerlegt dit zelf moet komen controleren en het geeft de organisatie een betere concurrentiepositie.

Tijdens de informatiesessie komt u meer te weten over het belang van certificatie en wat dit voor u kan betekenen.

Aansluitend aan de informatiesessie is de viering van World Standards Day 2018. Ook hier bent u van harte welkom! In het inschrijfformulier kunt u aangeven of u ook hierbij aanwezig bent.

Partners

Bekijk onderstaande bedrijven voor meer informatie over de partners van WSD.

Terugblik World Standards Day 2017


Eerste uitreiking NENnovation Award 2017

Vorig jaar werd voor de eerste keer de NENnovation Award uitgereikt.