HRM - Human Resource Management

Human Resource Management speelt een rol een iedere organisatie. In sommige bedrijven houdt een complete afdeling zich bezig met personeelsbeleid en in andere bedrijven is het de verantwoordelijkheid van een enkele medewerker.

Wie is eigenlijk eindverantwoordelijk voor HRM, wat zijn de taken en functiegebieden die bij deze functie horen en welke competenties zou een human resource manager moeten hebben?

Amerika heeft het initiatief genomen om een eenduidig antwoord te geven op bovenstaande vragen. Er is een internationale normcommissie opgericht die normen gaat ontwikkelen op het gebied van HRM. De normen maken het eenvoudiger om internationaal dezelfde HRM-taal te spreken en talent en kennis uit te wisselen. Vanuit Nederland kunnen belanghebbenden en experts actief deelnemen aan het ontwikkelen van deze normen.

Nut van een ISO-norm

In de ISO-norm worden afspraken vastgelegd op het gebied van personeelsbeleid, competenties, tools en vaardigheden. U kunt daarbij denken aan, ‘welke competenties moet een HR manager hebben' en ‘van welke tools en vaardigheden zijn er op het gebied van personeelsbeleid'.

Over het uitwisselen van talent tussen verschillende landen en het definiëren van de kwalificaties van een persoon. De ISO normcommissie ontwikkelt normen op het gebied van HRM in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om personen, maar ook om een dienst, processen en vaardigheden. In meer algemene zin zal de ISO normcommissie bijdragen aan verdere professionalisering van het functiegebied HRM. Een ontwikkeling die menig HR professional in binnen- en buitenland toejuicht!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het internationale normalisatietraject van Human Resource Management of wilt u lid worden van de Nederlandse normcommissie, neemt u dan contact op met Marina Maroulakis, consultant NEN Industrie & Veiligheid, (015) 2 690 180 of per e-mail, iv@nen.nl.

Downloads

Eerder door u bekeken