Werkwijze asbestonderzoek vernieuwd

28-08-2015 In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in...

NEN Training & Advies is Cedeo-erkend

27-08-2015 NEN Training & Advies is voor de komende twee jaar “Cedeo-erkend” voor zowel open rooster trainingen...

Commentaar gevraagd op herziene norm ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’

19-08-2015 NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien. Deze norm geeft eisen voor het (brand)vei...

Meer nieuws

Wat doet NEN?

  • We brengen partijen bijeen en leggen afspraken vast.
  • NEN faciliteert het proces van afspraken maken voor en door de markt
  • De werkzaamheden van NEN worden op diverse manieren bekostigd.
  • We bieden hulp en ondersteuning voor de toepassing in de praktijk.

Lees meer...